Nadace World Press Photo v Amsterodamu

Nadace World Press Photo v Amsterodamu

Nadace World Press Photo

1955, Mogens von Haven, World Press Photo of the Year

Fotografie pádu motokrosaře z roku 1955 získala jako první ocenění World Press Photo of the Year. Za vším stál nápad členů nizozemských fotografických odborových organizací založit mezinárodní soutěž, kterou doplní jedna ryze národní cena. Od soutěže si především slibovali, že díky ní vytvoří rámec spolupráce a komunikace mezi fotografy celého světa. Kromě společných výstav vítězných fotografií šlo tedy i vzdělávání, předávání zkušeností a také impulsy k vývoji nových technik a technologií ve fotografii. Od začátku šlo také o maximální podporu svobody tvorby navzdory ideologiím.

Teprve v roce 1960 došlo k založení nadace, která položila základy dnešní organizace. V sedmdesátých letech popularita soutěže a následné výstavy neustále rostla a začátkem osmdesátých let začala „cestovat“ po světě. Prestiž a popularita vedla k obrovskému nárůstu účastníků soutěže a Nadace World Press Photo musela v stoupit do nové – profesionální fáze. Koncem osmdesátých let měla Nadace první sponzory a také první stálé zaměstnance.

Díky tomu se mohla rozšířit činnost Nadace a plnit původní myšlenku zakladatelů – tedy poskytovat fotografům vzdělání a prostor pro výměnu zkušeností. První seminář spojený s workshopem proběhl v roce 1990 v Budapešti. Dnes se podobné akce staly nedílnou součástí práce Nadace. V roce 1994 se podařilo realizovat další myšlenku zakladatelů. Joop Swart Masterclass se každoročně stává měřítkem kvality pro mladé talentované fotografy.

Od samotného založeni Nadace World Press Photo znamenala obrovský přínos pro rozvoj žurnalistické fotografie. Vždy pomáhala prosazovat nezávislost a svobodu jako základní princip žurnalistiky ve všech koutech světa. I v průběhu studené války vedle zasedli porotci „válčících“ stran. Jen díky tomu se některé fotografie mohly stát ikonami profese.

http://www.archive.worldpressphoto.org/years